Samen Sterk!

Uitdaging verbindt

GMB magazine | september 2021

Uitdagende tijden

We leven meer dan ooit in een uitdagende tijd voor onze sector. De hitte en recente bosbranden in Canada en Siberië, de overstromingen in de Euregio en China. Gelukkig is er ook beleid vanuit onze overheden om aan oplossingen te werken. De EU lanceerde Fit for 55, een aanscherping van de klimaatplannen. Ook onze Nederlandse overheden zetten door. In aanbestedingen zien wij steeds vaker dat emissieloos werken en circulariteit gestimuleerd worden. Het zijn precies die onderwerpen waarin GMB voorop wil lopen en de samenwerking zoekt met andere partijen.

Veel van onze projecten zijn gerelateerd aan klimaatadaptatie, de energietransitie en circulariteit. Dat geldt natuurlijk voor de windmolenprojecten, afgelopen jaren een belangrijke pilaar onder de omzet van GMB. In dit magazine geven we aandacht aan Windpark Oosterschelde. De energietransitie op ons nationale icoon voor waterveiligheid! Juist daar komen de expertises van GMB mooi samen.

Dit jaar starten de grote projecten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma waaraan GMB een bijdrage gaat leveren samen met onze combinanten. We zijn trots op de bereikte resultaten van de Graaf Reinaldalliantie in de verkenningsfase en planuitwerkingsfase. De voordelen van publiek private samenwerking zijn hier gedemonstreerd.

En uiteraard geeft het onze mensen energie dat nu de schop in de grond gaat. Dat punt hebben we ook bereikt stroomopwaarts aan de Waal bij de dijkverbetering Wolferen-Sprok. Tegelijkertijd werken we mee aan de planfase van de Sterke Lekdijken en de zeewering Lauwersmeer.

Ook onze projecten in de waterketen zijn gelieerd aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Het op orde houden van ons rioolstelsel om piekbuien aan te kunnen is een onbetwiste prioriteit van gemeenten. Het project in Heemstede is hiervan een mooi voorbeeld. Waterschappen gaan door met verhogen van de energieopbrengst uit slib. Het renoveren en verbeteren van gistingsinstallaties. Sluisjesdijk is een voorbeeld van deze aandacht.

Ook GMB zelf laat met haar investeringen zien dat we werken aan het verminderen van ons energieverbruik en emissies. De inzet van elektrisch aangedreven banden in de tunnelcompostering en de eerste zware graafmachine zijn slechts voorbeelden.

Veel leesplezier over en werkplezier in deze uitdagende tijden gewenst.

Gerrit-Jan van de Pol

In deze editie

Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg

Online aftrap voor de Graaf Reinaldalliantie

GMB Gastechnieken

Een complexe klus

Renovatie transportriool Heemstede

Partnerschap GMB en Royal HaskoningDHV

Voor verdergaande digitalisering bij de waterschappen

Groot elektrisch materieel Het kan wél!

Waterschap Hollandse Delta

Een samenwerking met een vliegende start

Windparken Oosterscheldekering

Een basis van vertrouwen

Biologisch drogen 2.0