Een complexe klus

Renovatie transportriool Heemstede

De gemeente Heemstede pleegt groot onderhoud aan het riool, asfalt en verkeerslichten op delen van de Heemsteedse Dreef. In de kleine GMB-keet op wielen is het een drukte van jewelste. Zowel bij projectleider Peek Jansen van GMB Rioleringstechnieken als bij André Koelman, toezichthouder vanuit de gemeente staat de telefoon roodgloeiend. Zijn er extra verkeersmaatregelen nodig? Zijn er vragen van omwonenden? Tussendoor komt de bomenspecialist ook nog even langs.

Als toezichthouder en directievoerder vanuit de gemeente neemt André dagelijks een kijkje op het werk. ‘De gemeente huurt mij in om de kwaliteit en de kosten te bewaken’, vertelt hij. ‘Ik doe dit werk al 25 jaar en kan wel zeggen dat elk project weer anders is. Hier hebben we midden op de Heemsteedse Dreef een brede groenstrook van twee kilometer lang met wel honderd verschillende soorten bomen en struiken. Het is een monumentaal stuk groen waar de gemeente zuinig op is. Dat ze het onderliggende riool nu laten renoveren is dan ook niet omdat het er al zeventig jaar ligt. De inspectie van GMB wees zelfs uit dat dit riool ‘op leeftijd’ er nog goed uitziet, dus de renovatie is vooral preventief. De gemeente wil voorkomen dat het riool verzwakt en verzakt om schade aan de bomen te voorkomen.

Het mooie van onze renovatietechniek is dat alles ondergronds gebeurt

Slim omgaan met ruimte

‘Het mooie van onze renovatietechniek is dat alles ondergronds gebeurt’, legt Peek uit. ‘Bij put A laten we een kous, die later de nieuwe binnenkant van het riool vormt, in de leiding zakken. We trekken hem door tot put B. Daarna brengen we hem met luchtdruk tegen de wand aan en harden we hem met uv-licht uit. De uitdaging hier is wel dat de bomen precies boven het riool staan. Gelukkig liggen er op het traject genoeg kruispunten en doorsteekjes, dus we gebruiken de putten die daaronder zitten. Een andere ruimtelijke uitdaging hadden we op de nabijgelegen milieustraat. Deze konden we onmogelijk twee dagen afzetten voor bezoekers. Om te zorgen dat hij open kon blijven kozen we ervoor een iets langer stuk te renoveren. Daardoor konden we ons materieel bij een put van de achtergelegen waterzuivering plaatsen. Daar hadden we de ruimte.’

Vertrouwd

Hoewel Peek en André elkaar nog niet waren tegengekomen in de relatief kleine rioleringswereld, werken ze samen of ze het al jaren doen. ‘Dat heb ik je eigenlijk nog helemaal niet gezegd’, zegt André tegen Peek. ‘Het werkt heel lekker dat jullie zo snel schakelen. Kijk naar de pompinstallaties die nodig zijn om afvalwater via een tijdelijke leiding naar de zuivering te voeren. Toen omwonenden aangaven dat ze last hadden van trillingen en het geluidsniveau konden we samen snel beslissen om de pompen ’s nachts in ieder geval uit te laten. Dan loopt het riool ’s nachts wel vol, maar dat kan zolang er weinig neerslag is. En zo werken we steeds. We bespreken de situatie, maken keuzes en het werk gaat door. Straks kan dit riool zeker weer vijftig jaar mee. En de bomen hopelijk nog veel langer.’