RWZI Utrecht

Voor verdergaande digitalisering bij de waterschappen

Partnerschap GMB en Royal HaskoningDHV

In april tekenden we met Royal HaskoningDHV een officiële samenwerkingsovereenkomst voor digitalisering in de watersector. Het doel? Waterschappen nog beter helpen om hun processen en bedrijfsvoering te verbeteren. De overeenkomst bekroont de nauwe samenwerking die we door de jaren heen hebben opgebouwd door steeds weer - samen met onze opdrachtgevers - te zoeken naar de beste oplossingen. Zo doen we dat ook op RWZI Boxtel en RWZI Utrecht.

Puzzel in Boxtel

Waterschap De Dommel wil dat RWZI Boxtel weer 15 jaar meekan en dat het effluent minder stikstof en fosfaat bevat als het uitkomt op het riviertje De Dommel. Door het afvalwater beter te zuiveren kan de rivier gezonder worden. Een mooie stap richting de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt.

Ambities haalbaar maken

Ontwerpleider Jordi van Lomwel van GMB Waterkwaliteit & installaties werkt voor het project renovatie RWZI Boxtel nauw samen met Dennis Hes, ontwerpleider vanuit RHDHV. Jordi: ‘De ambitie van het waterschap betekent voor ons bouwteam een flinke puzzel binnen het budget van 14 miljoen. Gelukkig vullen we elkaar perfect aan. De Dommel kent de geschiedenis van de zuivering en weet alles van de ecologie. RHDHV is ijzersterk in zuiveringstechnologieën en hydraulische analyse en onze vaste partner Hoppenbrouwers is van de elektra. Wijzelf bepalen met onze proces- en uitvoeringskennis of het ontwerp ook veilig, werkbaar en uitvoerbaar is.’

3D dezelfde taal

Dennis: ‘Spannend in dit project is of de gestelde streefwaarden voor het gezuiverde water niet te scherp gesteld zijn. Dat het waterschap ons om een second opinion heeft gevraagd is tekenend voor het onderlinge vertrouwen. De Dommel is en blijft opdrachtgever, maar binnen het bouwteam zijn we gelijkwaardige partners. We werken daarom slim samen. Om tot de beste oplossingen te komen hebben we vooraf een 3D-plan gemaakt dat in elke projectfase door iedereen bruikbaar is. Als wij de posities van leidingen, pompen en kabels in 3D bepalen kan GMB bijvoorbeeld de haalbaarheid toetsen. Zo spreken we niet alleen aan tafel, maar ook in het ontwerp dezelfde taal.’

RWZI Utrecht

De samenwerking tussen GMB en RHDHV op RWZI Utrecht begon zes jaar geleden omdat hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de verouderde rioolwaterzuivering in het centrum van Utrecht wilde vervangen. Onze senior-adviseur integrale projecten Bert Post en RHDHV-projectmanager Hugo van Gool vertellen over de open samenwerking. ‘We reiken elkaar steeds de helpende hand, ook al betreft het iets buiten onze eigen scope.’

Bert: ‘Op RWZI Utrecht zuivert het waterschap afvalwater met de door RHDHV gepatenteerde Nereda®-technologie. Het proces in de Neredatanks moet nauwkeurig worden aangestuurd. Gaat het goed met de beluchting? De voeding voor de bacteriën? Hiervoor zorgt de NeredaController. Deze software is afhankelijk van meetapparatuur. Zo meten diverse ‘analysers’ in de tanks elke twaalf minuten de waterkwaliteit. De NeredaController analyseert alle informatie voortdurend op basis van algoritmes, waardoor vervolgens bijvoorbeeld de door GMB gerealiseerde beluchting in actie komt. De uitdaging in Utrecht is dus onder meer om hardware en software goed op elkaar te laten aansluiten.’

De hele waterlijn

Een hierop aansluitende digitaliseringsoplossing op RWZI Utrecht is die met de Aquasuite MINE Controller. Bert: ‘Voorheen bepaalde een planner wanneer de vrachtwagen naar welke zuivering moest om slib op te halen. Nu wordt dit automatisch bepaald aan de hand van data afkomstig van de verschillende rwzi’s. Er zijn straks twaalf locaties waar de MINE Controller meet hoe vol de tanks zijn en wat de slibkwaliteit is. Dat is waardevol, want om slib optimaal te ontwateren wil je een zo constant mogelijke samenstelling van vers slib. Hier sluit de digitaliseringskennis van RHDHV dus weer perfect aan op de kennis en ervaring van GMB met het hele slibverwerkingsproces.’