Online aftrap voor de Graaf Reinaldalliantie

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg een hoge prioriteit. Om deze grote en complexe dijkversterking te laten slagen kiest waterschap Rivierenland ervoor het hele project van A tot Z te doorlopen met een alliantie. Binnen deze Graaf Reinaldalliantie werken we sinds de verkenning vanaf 2017 nauw samen. Op 23 juni was het zover: de realisatiefase ging van start met een online aftrap.

Yolande van der Meulen, directeur bij waterschap Rivierenland en Edwin van der Poel, bedrijfsdirecteur van GMB Waterveiligheid & constructies waren als alliantiebestuurders aanwezig bij het onlinefeestje. ‘Wel even anders dan een normale projectstart’, zegt Edwin, ‘maar door Corona is alles al zo anders en sta je minder stil bij mijlpalen. Nu wilden we dat wel doen.’

Creatieve aftrap

Yolande: ‘We hebben de omstandigheden van deze tijd omgebogen naar een kans. Door een uitzending te maken over het project konden we meer mensen betrekken dan anders. Zo werden de bestuurders in een filmpje geïnterviewd door kinderen uit de buurt. De bestuurders van de alliantie, de voorzitter van de klankbordgroep en de kinderen waren ook live aanwezig. Erg leuk en symbolisch. De kinderen van nu moeten hier tenslotte de komende decennia ook nog veilig kunnen wonen en werken met hún kinderen. Uiteindelijk keken meer dan 340 mensen mee via de videoverbinding. Van projectmedewerkers tot bewoners en andere geïnteresseerden.’

De volgende HWBP-projecten profiteren nu al van de hier opgedane kennis

Complexiteit

‘Dit is een van de eerste HWBP-projecten in de uitvoering’, vertelt Yolande verder. ‘Voor ons betekent dat een complex traject van 23 kilometer. De hoge prioriteit is vanwege het druk bevolkte achterland en omdat de dijk op veel punten niet voldoet. We moeten hem verhogen, hij moet stabieler worden en we pakken piping (stroompjes onder de dijk door) aan. Mijn ervaring met traditionelere contractvormen is dat je tijdens de uitvoering altijd nog stukjes verkenning en planstudie opnieuw moet doen. Om dit te voorkomen kozen we voor een alliantie met GMB, Heijmans, De Vries & Van de Wiel en Royal HaskoningDHV. Vanaf de verkenning een verregaande samenwerking waarbij we samen een plan maken en samen de risico’s en verantwoordelijkheden dragen. Zo verspil je bij onverwachte situaties geen tijd en geld, want je lost samen dingen op.’

Trotse koploper

Yolande en Edwin zijn enthousiast over de samenwerking tot nu toe. Yolande: ‘Het team is scherp en we zijn er trots op dat we dit project binnen vier jaar al zover hebben gebracht. Het zijn leerzame jaren, want als koploper moesten we bijvoorbeeld nog veel uitzoeken qua wet- en regelgeving. De volgende HWBP-projecten profiteren nu al van de hier opgedane kennis. We zijn ook trots op de mensen die het werk nu uitvoeren. Je kunt echt zien dat het team er staat.’

Laten zien

Edwin is blij met het vertrouwen van Waterschap Rivierenland en kijkt uit naar de komende vier jaar. ‘De uitvoering is uiteindelijk toch waar we het voor doen. Ik hoop dat alle energie die we met elkaar in het project hebben gestoken nu zijn vruchten gaat afwerpen. Dat betekent dat we het werk maken zoals we het samen bedacht hebben, binnen budget en zonder vertraging. Nu gaat blijken wat de kracht van deze alliantie is.’

Film van de officiële startopening kijken?