Biologisch drogen 2.0

Een proef bij GMB BioEnergie in Tiel leidt hopelijk tot innovatie op onze beide vestigingen. De proef houdt in dat we - in plaats van shovels - transportbanden gebruiken om de composteringstunnels te vullen met slib. Dat blijkt allerlei voordelen te hebben. Dankzij minder transportbewegingen besparen we bijvoorbeeld veel diesel. Verder blijft het composteringsmengsel ruller. Zo kost het drogingsproces minder energie en neemt onze verwerkingscapaciteit toe.

Over GMB BioEnergie

GMB BioEnergie, met vestigingen in Zutphen en Tiel, helpt waterschappen en industriële bedrijven bij de duurzame verwerking van slib, ofwel: het restmateriaal dat overblijft op waterzuiveringen. Dat doen we door slib op biologische wijze te drogen in composteringstunnels waar het zeventig graden is. Ook winnen we stikstof en andere nuttige organische stoffen terug uit het slib. Ons eindproduct is een droogkorrelig biogranulaat dat als brandstof dient voor energieopwekking in biocentrales.

Martijn van Kleef is teamleider van de fabriek in Tiel. Hij vertelt dat ze daar dertien tunnels hebben, waar jaarlijks zo’n 92.000 ton slib per jaar wordt verwerkt. ‘Vooral van Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe.  De proef met transportbanden ontstond voor een project waarbij we slib geschikt maakten als meststof voor de Franse landbouw. Daarvoor werkten we volgens strikte regels. Eenmaal gehygiëniseerd slib dat nog gezeefd moest worden mocht bijvoorbeeld niet meer met ‘vieze’ shovels in aanraking komen. Vandaar de transportbanden. Het Frankrijkproject staat nu on hold, maar drie tunnels vullen we nog steeds met transportbanden. Daar verspreidt een hallenvuller van 22 meter lang het slib. Dat gaat volautomatisch met geleidelijke bewegingen van links naar rechts en van onder naar boven.’

Nu we een luchtigere tunnelvulling hebben, kunnen onze ventilatoren de lucht er makkelijker doorheen forceren. Zo verloopt het proces sneller met minder energiekosten.

Efficiënter én duurzamer

De nieuwe werkwijze bleek zoveel voordelen te hebben dat Ramon Hübner, manager techniek en productie, het systeem beschouwt als de stap naar biologisch drogen 2.0. ‘Om te beginnen krijg je door de hele tunnel een veel rullere en luchtigere tunnelvulling’, legt hij uit. ‘Logisch ook, want bij het leegkiepen van een shovelbak ploft er per keer zo’n tien ton materiaal op het al aanwezige mengsel. Nu we een luchtigere tunnelvulling hebben, kunnen onze ventilatoren de lucht er makkelijker doorheen forceren. Zo verloopt het proces sneller met minder energiekosten. We kunnen zelfs meer slib tegelijk drogen, dus onze capaciteit neemt toe. We besparen ook veel diesel doordat de shovels minder rijden. We halen gedroogd tunnelmengsel er nog wel met shovels uit, maar het rulle mengsel is voor onze machinisten een stuk makkelijker te hanteren.’

Overal toepassen

Stappen we nu in Tiel en Zutphen meteen over op biologisch drogen 2.0? Dat ook weer niet. Procestechnoloog Maarten Hoeks: ‘Voordat we verder investeren willen we de betere prestaties die we in de praktijk opmerken ook onderbouwen met cijfers. Vanaf daar kunnen we in plaats van de mobiele proefopzet een permanente opstelling gaan ontwikkelen.’ En dat ziet Martijn samen met het team wel zitten. ‘Het is nog best een gedoe om de ideale set-up te krijgen, want we hadden in het begin wat moeite om de juiste opzet te vinden. We hadden bijvoorbeeld te smalle banden of te weinig vermogen. Gelukkig was het basisidee meteen goud. Én we houden hier wel van een uitdaging.’