Een samenwerking met een vliegende start

Direct aan de Nieuwe Maas in Rotterdam zit Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk van waterschap Hollandse Delta. Hier torenen twee enorme slibsilo’s uit boven Jesper Bierhuizen van GMB Waterkwaliteit & installaties en Rick van der Weijde van het waterschap. Ze maken een rondje over de plant waar GMB in 2019 betrokken werd bij een renovatieproject rondom de warmtekrachtkoppeling.

‘Wij werden ingevlogen toen het project al even liep’, vertelt Jesper. ‘Stond ik daar ineens met de P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) in mijn handen. De P&ID is een tekening met lijnen en symbolen, onderbroken door vakjes met allerlei codes. Als je vanaf het begin bij het ontwerp bent geweest dan weet je precies waar je naar kijkt, maar om nu snel een beeld te krijgen van het project was mijn eerste vraag: zullen we meteen een rondje maken over het terrein?’

Zelfvoorzienend

Terwijl we langs de slibsilo’s, de biogasreiniger en de ruimte met de warmtekrachtkoppeling lopen, blijkt dat Jesper en Rick het terrein op hun duimpje kennen. Rick, contractmanager vanuit het waterschap: ‘We vergisten hier het slib tot biogas van de 600 meter verderop gelegen zuivering Dokhaven. Via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) bestaande uit drie gasmotoren zetten we dit biogas om in stroom en warmte. Met de warmte houden we onder andere de slibgistingstanks op temperatuur. Met de stroom houden we de zuivering en de slibverwerking draaiende.’

Vliegende start

‘De WKK-installatie moest gerenoveerd worden omdat de motoren echt opraakten’, vertelt Rick. ‘Onderdeel van de renovatie is een nieuwe CV-installatie en het hierop aansluiten van de bestaande warmtewisselaars van de slibgistingstanks. GMB had hier maar zes weken voor, want één van die tanks was net gerenoveerd en moest snel weer op een temperatuur van 36 graden zijn. Dat is belangrijk voor de bacteriën die het biogas produceren uit de organische slibmassa. Om onze samenwerking een vliegende start te geven vormden we meteen een bouwteam. Dat was de beste optie, want de kennis van het ontwerp zat op dat moment alleen bij ons waterschap, maar de handjes en ervaring met de realisatie zitten bij GMB.’

We hebben meteen een bouwteam gevormd. Dat was de beste optie, want de kennis van het ontwerp zat bij ons waterschap, maar de handjes en ervaring bij GMB.

Twee jaar verder

Inmiddels is het 2021 en werkt GMB Waterkwaliteit & installaties nog steeds op het terrein. Jesper: ‘Na de ombouw van de warmtewisselaars van de slibgistingstanks vroeg het waterschap ons om ook de CV en de systemen eromheen aan te passen. Dat doen we in nauwe samenwerking met Van der Wiel Biogas (inmiddels onderdeel van GMB Services als GMB Gastechnieken), Hoppenbrouwers voor de elektrotechniek en Kuijpers voor het RVS leidingwerk. Het project is – op het wegwerken van enkele restpunten na – inmiddels nagenoeg gereed.’ 

Alles geregeld

‘Dat we GMB hier inschakelden komt voort uit de goede relatie die we al hebben’, vertelt Rick over de samenwerking. We hebben een raamovereenkomst met GMB Services voor relatief kleine werken. Voor hen was dit werk te groot, maar GMB Waterkwaliteit & installaties laat gelukkig dezelfde daadkracht en oplossingsgerichtheid zien. Het was wel even de vraag of er op de korte termijn genoeg bemensing kon zijn, maar ook dat werd geregeld. Dan weet je dus dat de relatie die je met elkaar hebt opgebouwd echt wat waard is.’

Wil je meer zien?

Bekijk de film