Windparken Oosterscheldekering

Een basis van vertrouwen

Foto Paul Martens

De Oosterscheldekering is het grootste Deltawerk van Nederland. Een wereldberoemde waterkering in een natuurgebied waar vogels, zeehondjes, kitesurfers, fietsers en wandelaars zich helemaal thuis voelen. Dat je er deze zomer ook grote kranen ziet staan is omdat wij hier dertien windturbinefundaties realiseren. Adriaan Kasteleijn en Mark van Opstal van GMB Haven & industrie maken een rondje over het werk, samen met Karel de Dreu van onze opdrachtgever E-Connection.

‘Hier op het voormalige eiland Neeltje Jans, bevinden we ons op bekend terrein’, zegt Adriaan als teamleider windenergie bij GMB. ‘In 2016 en 2019 realiseerden wij hier voor E-Connection al negen windturbinefundaties op windpark Bouwdokken. Meestal waait het hier flink en de provincie Zeeland heeft de Oosterscheldekering dan ook aangewezen als concentratielocatie voor windenergie. In 2019 vroeg E-Connection ons voor een bouwteam om de huidige projectlocatie verder te optimaliseren. Er komen acht nieuwe windturbines en vijf worden er vervangen.’

Werk op de waterkering

Een groep wandelaars passerend bekijken we een aantal locaties waar de windturbinefundaties al te zien zijn. Adriaan legt uit dat de constructies grotendeels bestaan uit stalen ankerkooien van vier meter hoog, die worden volgestort met beton. ‘Elke locatie vraagt om maatwerk’, benadrukt hij. ‘Een aantal windturbines komt bijvoorbeeld echt ín de dijk te staan. Die fundaties mogen niet zichtbaar zijn, want Rijkswaterstaat wil het profiel en de klassieke uitstraling van de dijk behouden. Om de windturbinefundatie in de dijk te verwerken moeten we de dijk openbreken, dus we zijn heel scherp op waterveiligheid. Door tijdelijke kades aan te leggen voorkomen we dat zeewater tijdens hoogwater bij het ‘zachte’ deel van de waterkering komt en de dijk verzwakt. Circulair zijn we ook, want het verwijderde asfalt van de bovenlaag recyclen we als materiaal voor de kraanopstelplaatsen. Overigens is de dijk lokaal nu breder dan hij was. We moesten een extra landstrook aanleggen omdat er anders geen ruimte was voor een kraanopstelplaats.’

Natuur eerst

De uitvoering buiten startte afgelopen april en op 1 oktober moet alles waterveilig zijn voor het stormseizoen. ‘Dat gaat helemaal goedkomen’, voorziet Mark van Opstal, die als projectleider onder andere gaat over kwaliteit, duurzaamheid en planning. ‘We hebben ons goed voorbereid en iedereen vindt dit een fantastische locatie om te werken.’ Terwijl in de verte een paar zeehondjes opkijken om te zien wie de voorbijgangers zijn, vertelt Karel hoe groot de rol van de ecologie is in dit project. ‘We zitten hier midden in een natuurgebied met ontzettend veel vogelsoorten met allemaal hun eigen voorkeuren qua broedplek en voedsel verzamelen. Daarom hebben we, in nauw contact met de natuurorganisaties hier, onderzocht hoe we alle soorten hun ruimte geven tijdens de bouw. Voor visdiefjes hebben we zelfs een broedeiland aangelegd waar ook kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen gebruik van maken. Om ons bouwterrein broedvrij te houden en te voorkomen dat we het project moeten stilleggen is er een gespecialiseerde ‘man met hond’ die het terrein broedvrij houdt.’

Vertrouwen

Voor E-Connection was het een bewuste keus om dit project aan te vliegen met GMB in een bouwteam. Karel: ‘We zochten een praktische partner die kan meedenken. Ons vertrouwen in GMB voert terug naar 2016 met Windpark Bouwdokken. ‘Wat we toen al onderscheidend vonden aan GMB is dat de plannen in de aanbieding al goed doordacht waren. De aanwezige kennis, ervaring en betrokkenheid geven ons nu ook weer vertrouwen in een goede uitvoering.’

Meer zien?

Bekijk de film